woensdag 19 januari 2011

Bijdrage

Geachte leden van het WT-HJK Classic Racing Team,

Met ingang van 2011 zijn wij een officieel raceteam.
Dat biedt ons uitgebreide mogelijkheden om deel te nemen aan Classic Races in samenwerking met het RMM (Rijdend Motorsport Museum)
Natuurlijk brengt zo'n raceteam kosten met zich mee, we hebben flyers laten drukken en voor 2011 hebben we nog een tent nodig voor de motoren.
Ook willen we nog graag een website.
Kortom we willen een beroep op jullie doen voor een bescheiden bijdrage (in de kosten).
We vragen jullie om, met ingang van 2011,  per jaar € 25,-- over te maken op rekening 75 49 14 291 ten name van H.J. Kenter.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Groet,

Henk Jan Kenter &
Wietse Tolman.

Welkom op de WT-HJK website

Een goede start voor 2011. Het WT-HJK Racing Team is nu aanwezig op het WorldWideWeb. We hebben Alle Hamstra bereid gevonden om deze site bij te houden en we hopen dat jullie materiaal en foto's zullen aanleveren.